Turistické cíle

Moskva
Hlavní město Ruska leží na stejnojmenné řece a je jedním z největších evropských měst. Představuje politické, kulturní a hospodářské centrum této rozlehlé země. Sídlí zde Ruská vláda, nejrůznější státní úřady i četné firmy, které přitahují investory.


Nejpřitažlivější na Moskvě je její historické centrum rozkládající se kolem Kremlu, který zdobí 20 kopulovitých věží. Kreml byl společně s Rudým náměstím v roce 1990 zapsán Na Seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO. Rudé náměstí je lemováno několika významnými budovami, jako je například chrám Vasila Blaženého, mauzoleum V. I. Lenina, Kremelské hradby nebo luxusní obchodní dům GUM. Jde o secesní obchodní pasáž, kde najdete ty nejdražší moskevské obchody.

Na své si v Moskvě přijdou nejen milovníci památek, ale také kultury, je totiž plná kostelů, divadel, galerií, muzeí a univerzit. Jednou z významných církevních památek je chrám Nanebevzetí Panny Marie, který se pyšní nádhernými freskami. Dále neopomeňte navštívit chrám Zvěstování, nebo Velký kremelský palác. Turisticky velmi vyhledávaný je Starý Arbat, kde se konají pestré bleší trhy a Nový Arbat s nepřebernou nabídkou útulných restaurací připravujících speciality z nejrůznějších oblastí Ruska. Nakoupíte zde nejrůznější upomínkové předměty a na konci můžete navštívit nejstarší Mc´Donalds ve východní Evropě. Příjemná je také procházka po Tverské třídě.

Snad nejposvátnějším místem celého Ruska je chrám Krista Spasitele, který byl za Stalina zbořen a znovu postaven v 90. letech 20. století. Uvnitř jsou vystaveny exponáty související s historií chrámu. Zajímavá je rovněž budova Ljunjanka, kde od roku 1917 sídlily ruské tajné služby. Za dob Stalina zde byly vykonávány popravy nepohodlných lidí. Na zdi si dnes můžete prohlédnout pamětní desku Andropova. Nedaleko Rudého náměstí je situována největší ruská operní scéna Bolšoj Teatr. Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout také Muzeum kosmonautiky s výstavištěm úspěchů SSSR nebo obří ruské kolo.

Sankt Petěrburg
V minulosti Leningrad, Petrohrad, dnes Sankt Petěrburg – to vše jsou názvy krásného ruského města, které nechal založit v 18. století car Petr Veliký a vytvořil z něj hlavní město země. Město je plné nádherných a zajímavých architektonických památek a jeho návštěvu byste během toulání Ruskem rozhodně neměli vynechat. Nepřehlédnutelná je ve městě zlatá špice komplexu budov Admirality. Budovy pochází z 19. století a vévodí jim 72 metrů vysoká věž zdobená 28 sochami.

Mezi nejvýznamnější památky patří bezesporu obrovský palácový areál Petrodvorec, který sloužil jako sídlo pro rodinu Petra Velikého. Tato stavba vás uchvátí nejen svou rozlohou, ale také propracovanými detaily a zdobností. Ruskému caru v té době totiž učarovaly paláce Západní Evropy a chtěl, aby jeho palác všechny tyto stavby předčil a byl ještě mnohem krásnější. Na Petrodvorci tak pracovaly desítky architektů a tisíce stavbařů, aby se sen Petra Velikého mohl stát skutečností. Během 2. světové války byla památka značně poničena, ale během následujících let znovu vystavěna. Její největší dominantou je dnes Velký Palác. Uvnitř něj se ukrývají stovky komnat s bohatě zdobenými interiéry. Jednotlivé místnosti jsou plné zlata, křišťálů a drahých kamenů. Zámecký areál ukrývá další cenné stavby, jako je například Monplaisir nebo Malá Ermitáž.

Pro Sankt Petěrburg je typická také spletitá síť kanálů, kvůli které bývá město často nazýváno "Benátky severu". Nejromantičtějším kanálem je kanál Moika, který můžete znát z bondovky Zlaté oko. Za Ermitáží jej s řekou Něva spojuje Zimní kanál. Nejznámější a turisticky nejnavštěvovanější ulicí je 4,5 km dlouhá třída nazvaná Něvský prospekt. Je lemována spoustou obchodů a kaváren, ale také několika kostely a paláci. Město je známé také díky Státnímu mužskému baletu, který zde sídlí.

Nedaleko Sankt Petěrburgu můžete navštívit další jedinečné paláce, třeba Sarsoje Selo v Puškinu od Kateřiny Veliké z 18. století, Jekatěrinský letní palác s Jantarovou komnatou. Oblíbeným cílem cestovatelů se stal rozlehlý zámecký areál Pavlovsk, sloužící v minulosti jako sídlo cara Pavla I.

Vladivostok
Na pobřeží Tichého oceánu se mezi kopci rozkládá přístavní město s velkou námořní základnou – Vladivostok. Až do roku 1990 byl uzavřen všem zahraničním návštěvníkům a dnes se v něm konečně začíná rozvíjet turistický ruch. V přístavu je zakotveno množství válečných lodí. Díky kopcovitému terénu, ve kterém je město vystavěno, se z něj naskýtá krásný výhled na oceán. Město je obklopeno velkou přírodní rezervací, která se stala útočištěm pro mnoho druhů volně žijících živočichů. Svůj domov zde našel například černý a hnědý medvěd nebo sibiřský divočák.

Vladivostok je významný také tím, že je zde konečná zastávka nejdelší železniční trati světa – Transsibiřské magistrály, která byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století. Trať je dlouhá téměř 10 tisíc kilometrů a spojuje Evropu s Asií. Dnes zde však už nejezdí parní lokomotivy, ale elektrické vlaky. Konečnou stanicí na druhém konci se stala Moskva.

Nižnij Novgorod
Na soutoku řek Volha a Oka leží čtvrté největší město Ruska. V minulosti byl Novgorod důležitým uměleckým a politickým centrem se specifickým stylem architektury i malby ikon. Dnes je město důležitým železničním uzlem na jedné z větví Transsibiřské magistrály. Mezi nejvýznamnější památky patří jistě Kreml, který zdobí 13. věží a zahrnuje i byzantskou katedrálu sv. Sofie z roku 1052, která je jednou z nejstarších staveb celého Ruska. Katedrála přestála mnoho staletí a dodnes si tak uchovala si svůj jednoduchý a strohý vzhled. Ve 14. století na Kremlu přibyly typické cibulovité kopule.

Na hlavním Mininově náměstí stojí pomník tohoto ruského kupce, který je pohřben v chrámu Archanděla Michaela ve zdejším Kremlu. Ve městě najdete také Památník ruského milénia, jež byl postaven v roce 1862 jako památka1000.letého výročí příchodu zakladatele první ruské dynastie, knížete Rurika. Ten roku 862 založil město, které se tak stalo jedním z nejstarších v celém Rusku.

Murmansk
Murmansk je největším městem nacházejícím se v arktickém kruhu, na půl cesty mezi Moskvou a severním pólem. Město leží na poloostrově Kola, nedaleko hranic s Finskem a Norskem a je nejsevernějším městem Ruska. Kolem něj se rozkládá divoká příroda, nekonečná tundra a město je během zimních měsíců zahaleno do tmy. Celé dva měsíce trvá polární noc, při níž je možné spatřit i polární záři. Život místních obyvatel je zde drsný, jelikož žijí v nedostatečně udržovaných domech, které jim byly přiděleny vládou. Murmansk se tak postupně vylidňuje, protože lidé odcházejí za lepší prací na jih.

Za 2. světové války se zde nacházela důležitá vojenská námořní základna a i dnes zde kotví letadlové lodě a ruské atomové ledoborce. Díky teplému Golfskému proudu, který omývá zdejší břehy, vody Barentsova moře nikdy nezamrzají. Nad městem se tyčí socha vojáka v nadživotní velikosti, kterému místní obyvatelé říkají domácky Aljoša. Byl zde postaven na počest námořníkům, kteří se za války zasloužili o záchranu přístavu i celého města. Město bylo navíc vyznamenáno čestným titulem „Město - hrdina“.

Davy návštěvníků míří do Murmarsku každoročně poslední týden v březnu, kvůli konání tradičního Festivalu severu. V tuto dobu probíhají oslavy i nejrůznější sportovní akce. Oblíbené jsou například závody sobů nebo lyžařské maratony. Ve městě můžete navštívit také Murmanské regionální muzeum místní historie a ekonomiky a několik pravoslavných chrámů. Do světového povědomí se Murmarsk dostalo tragickou nehodou jaderné ponorky Kursk v roce 2000.

Stara Lagoda
Malé městečko Stara Lagoda stále nenechá spát všechny historiky a znalce kultury. Není totiž jisté, zda nebyla náhodou úplně prvním ruským hlavním městem. Vznik města se datuje do roku 753, kdy ho zde jako svou základnu využíval kníže Rurik, zakladatel první ruské vládnoucí dynastie. Původně zde stávala dřevěná pevnost, kolem které se postupem času začalo rozvíjet město, jež dostalo název Lagoda. O mnoho let později Petr Veliký založil nedaleko na severu nové město a pojmenoval jej Nová Lagoda. Stara Lagoda i dnes stojí za návštěvu, díky četným dochovaným památkám, z nichž nejvýznamnější je kostel sv. Jiří pocházející z 12. století zdobený freskami. Struktura města se od 12. století příliš nezměnila.

Irkutsk
Na jižní Sibiři na řece Angaře se rozkládá město založené v 17. století, které je dnes důležitým centrem celé Irkutské oblasti. Asi 70 km odtud se rozprostírá jezero Bajkal. V minulosti bylo město sídlem pravoslavného kněze a moskevského metropolity sv. Inocence. Ten mezi místními obyvateli i dále na Sibiři aval šířit křesťanství.

Mezi nejvýznamnější památky města patří krásně zdobená katedrála postavená v letech 1718 – 1746, kostel Naší Paní Kazaňské, kostel Nanebevstoupení a také dřevěná kaple z roku 1678.

Bajkal
V Irkutské oblasti se rozkládá druhé největší jezero v Rusku, které velikostí předčí už jen Kaspické moře. Bajkal je tvořen příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek, proto je zde častý výskyt zemětřesení a jezero je také nejhlubší v zemi. Průměrná hloubka dosahuje 730 metrů, v nejhlubším místě jezera však bylo naměřeno až 1680 metrů. Stáří jezera se odhaduje na 25 – 30 milionů let, což z něj dělá také nejstarší jezero na světě. Jméno Bajkal údajně pochází t turkického slova, jež v překladu znamená „bohaté na ryby“. Někteří však s tímto tvrzením nesouhlasí a myslí si, že je slovo původu mongolského.
Bajkal se rozkládá na ploše 31 500 km2 a táhne se v délce 636 km. Napočítali byste na něm 27 ostrovů, z nichž 5 je pravidelně zaplavováno. Jezero obklopují horské masívy o nadmořské výšce 2000 metrů. Jezero se stalo útočištěm pro 1200 druhů živočichů a asi 600 druhů rostlin, z nichž tři čtvrtiny jsou druhy endemické a nevyskytují se nikde jinde na světě. Je to ráj pro rybáře, kteří zde mohou lovit více jak 50 druhů ryb. Vody jezera si za svůj domov vybral také tuleň bajkalský, neboli „něrpa“, který kvůli nezákonnému lovu patří mezi kriticky ohrožené druhy.

Úžasná je také čistota bajkalské vody, kdekoliv u břehů se z něj můžete bez problémů napít. Jezero zadržuje pětinu světových zásob povrchové sladké vody. Jezero Bajkal je pro svou jedinečnost od roku 1996 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Pskov
V západním Rusku se na řece Velikaja rozkládá jedno z nejstarších ruských měst Pskov. Je situováno jen asi 30 km od hranic s Estonskem a pyšní se mnoha významnými památkami. Jde o mimořádnou archeologickou lokalitu, kde se našly dobře zachovalé předměty z dob dávno minulých. Mezi nejslavnější nálezy však patří staré nápisy na březové kůře.

První písemná dochovaná zmínka o městě pochází z roku 903 a našla se v Nestorově kronice. Kolem města se táhnou zbytky mohutného opevnění, které ukrývá cenné historické jádro. Mezi nejvzácnější památky řadíme Katedrálu svaté trojice z roku 1699, jež je zdobena zlatou kopulí. Ta je tak výrazná, že ji můžeme zahlédnout i ze vzdálenosti 30 km. Mirožský klášter uchovávající vzácné fresky ze 12. století dnes spadá pod ochranu organizace UNESCO. Jde o nejucelenější komplex fresek s biblickými výjevy, které přežily i nájezdy Mongolů.

Jekatěrinburg
Při úpatí pohoří Ural se na rozmezí Evropy a Asie rozkládá město Jekatěrinburg. Městem protéká řeka Iset a nedaleko se rozkládá jezero Šartaš. Jekatěrinburg je dnes administrativním centrem Sverdlovské oblasti a Uralu, což je jedna z nejrychleji se rozvíjejících ruských oblastí se stabilní politikou. Politiku, kulturu i ekonomiku města výrazně ovlivňuje spojení evropských a asijských podnětů.

Jekatěrinburg je znám především jako průmyslové město a město, kde najdeme osm univerzit. Dominantou města je pouze několik let stará stavba Chrám na krvi, která je připomínkou dávné tragické události. Do 70. let na tomto místě stával dům, v jehož sklepení našla smrt celá carská rodina. Těla se po mnoha letech, v roce 1991 našla za městem. Teprve analýzou DNA mohlo být zjištěno, jakou smrtí rodina zemřela.

Čukotka
Poloostrov Čukotka je nejvýchodnějším cípem Asie a Ruska, proto si zde lidé někdy mohou připadat jako na konci světa. V této liduprázdné divočině omývané vodami Severního ledového oceánu žije jen hrstka odolných Rusů, Čukčů a Inuitů. Příroda je zde však okouzlující, močály se střídají s tundrami. Na cestách se můžete setkat s polárními liškami nebo medvědy. Pobřeží obývají četné ptačí kolonie.

Za návštěvu stojí Děžněvovský mys, odkud můžete za dobré viditelnosti dohlédnout až na americké pobřeží. Nejvyšším vrcholem oblasti je 741 metrů vysoká hora Lev. Nejvyšší horou celé Čukotky je pak Ischodnaja měřící 1158 metrů nad mořem. Turisty sem láká také čukotské Údolí smrti, termální Tarjavinské jezírko, nejrůznější zaniklé vesničky, polární stanice, majáky či vysoké pobřežní útesy.

Kavkaz
Od Černého moře až je Kaspickému moři se v délce 1500 km táhne mohutné pohoří Kavkaz. Rozkládá se na území několika států: Ruska, Ázerbájdžánu, Gruzie, Čečenska, Arménie a Ruska. Je tedy jedním z kulturně i jazykově nejpestřejších regionů na světě. Nejvyšším vrcholem je Elbrus, který dosahuje výšky 5 642 m. Kavkaz je vyhledávaným cílem horolezců a pěších turistů z celého světa, jelikož nabízí velmi atraktivní turistických, trekových a horolezeckých cest velehorského rázu. Celé pásmo Kavkazu by se dalo rozdělit na Velký a Malý Kavkaz, Předkavkazsko (neboli Severní Kavkaz) a Zakavkazsko.

Kavkaz je bezesporu jedním z nejkrásnějších pohoří na světě. Nejznámějšími centry pro turistiku jsou střediska Teberda a Dombaj. Západní Kavkaz obklopují černomořská letoviska jako Novorossijsk, Tuapse, Soči, Adler, Gagra, Suchumi a další. Za návštěvu jistě stojí klimatické lázně Teberda, které jsou situovány ve výšce 1 300 metrů. Jsou také jakýmsi výchozím bodem pro návštěvníky hor. Sídlí zde ředitelství stejnojmenné rezervace a přírodovědné muzeum.

Ještě nedávno byl Kavkaz úplnou divočinou, kde jste za celý den nepotkali ani živáčka. Tato situace se však začíná postupně měnit. I zde se velmi rychle rozvíjí turistický ruch a na mnohých místech již najdete velmi kvalitní turistické zázemí. K dispozici jsou lanovky, lyžařské vleky, stálé horolezecké a turistické základny. Pokud toužíte po nevšedním dobrodružství a nezapomenutelných zážitcích – navštivte Kavkaz!

Zájezdy do Ruska